تبلیغات
معلم پایه اول
معلم پایه اول
امید من به شما دبستانیهاست . امام خمینی (ره) 
قالب وبلاگ
نویسندگان

بـــازخورد همواره عبارت است از:

 

انعکاس یا ارائه نظر و عکس العمل یا  نظر و واكنش معلم نسبت به وضعیت یادگیری دانش آموز که به شکل کتبی و شفاهی شامل صحبت ها و جمله های توصیفی منظوم و منثور معلم که در هر مرحله از فرایند یاد دهی- یادگیری از آن ها استفاده میشود .

بازخورد به واقع همان داوری های شناختی ،فراشناختی و عاطفی معلم است که دانش آموز با دریافت پیوسته و بهنگام آن ها ، اطلاعاتی در خصوص میزان پیشرفت و موقعیت خود به دست می آورد واگر هدفمند .هوشمندانه  ساده وقابل فهم ارائه گردد، در بهبود فرایند یادگیری دانش‌آموزان نقشی سازنده ، مهم و رشد دهنده خواهد داشت .چرا که دانش آموز خواهد فهمید که در چه موقعیتی قرار دارد و نیازمند انجام  چه فعالیت‌هایی می باشد تا به بهترین نحو ممکن نتیجه مورد نظر معلم  حاصل گردد.

Center

                                

   بطور کلی بازخورد درجهتبهبود عملکرد دانش آموزان بکار برده می شود

بهتــرین و مفیدترین نوع بازخورد باید:تفسیردرستی از خطاهای دانش‌آموزان به همراه توصیه هایی برای بهبود یادگیری به آنان ارائه دهد. بطوریکه برای آنها قابل درک باشد.

نمونه هایی از بازخوردهای خوب والبته رایج در کلاس های درس:

 

ای گل ناز و خوشبو     «           بخوان درست از این رو

كار گروهی بدان                 Ē     می كنه كار رو آسان

ای كودك بهشتی         Ē                كامل و دقیق نوشتی

با مشقی كه نوشتی              Ē         تو لایق بهشتی 

 

        بارون دونه دونه          Ē              مشقت شده نمونه

انار دونه دونه              Ē                 نقاشیت شده نمونه

هستی دقیق پر تلاش             Ē            همیشه خنده رو باش

كودك خوب و نازی               Ē             واژه درست می سازی

پی برده ام به رازی            Ē                زیبا جمله می سازی

عقیده ی من اینه             Ē                  كودك خوب همینه 

      منتظرم عزیزم                  Ē                ناز و قشنگ و خوبم

کارهای بهترت را                 Ē                 من به زودی ببینم

حل کرده ای این تفریق   Ē                            کامل درست و دقیق

گلم باید بدونه                    Ē                     که خط های زمینه

می کنه کمکش تا                   Ē                 خطش بشه نمونه

یادت نره خط کشی                    Ē                      فردا حتماً بکشی

فرشته بهشتی                     Ē                   آخر وقت نوشتی ؟


فرشته بهشتی                         Ē                     بی حوصله نوشتی ؟

مشقت شده مرتب                 Ē                      ای کودک مؤدب

زنده باشی و سالم                   Ē                         تلاش بکن تو دائم

اول بخوان بعد بنویس                   Ē                    ای کودک خوش نویس

دخترم باید بدونه                     Ē                     همیشه یادش بمونه

اول بخوان سؤال ها                  Ē             خوب فکر بکن به آنها

سپس جوابشان ده                Ē                    با دقت و با خنده

شادی شادی با ورزش                 Ē                   اول درس بعد گردش

گوشه برگه هایت                 Ē                         برگه های کتابت

             چه کار کنیم صاف بشه            Ē                      قشنگ و زیبا بشه

فرشته بهشتی             Ē                  خیلی قشنگ نوشتی

حالا شدی باسواد                  Ē              دل منم شده شاد

جَمعه چقدر حواست                 Ē           دقیقه خیلی كارت

مشقت شده مرتب                 Ē                 ای كودك مودب

سبد سبد گل یاس                 Ē                   زرنگ، توی كلاس

قایق روی دریا                  Ē                   نوشته ای چه زیبا

  ای كودك خیلی ناز                  Ē                    که مثل ماه تابان      

                             قشنگی و درخشان                        Ē  مرا كردی سرافراز 

دخترم (پسرم) زیبا نوشته                 Ē            مثل یه گل نوشته

قشنگی چون كبوتر                          Ē     از همه هستی بهتر

باهوش و خوش بیانی            Ē                 ای كودك ایرانی

قشنگ نوشتی و ناز      Ē                          ای دختر (پسر) سر افراز

زنده باشی و سالم               Ē               تلاش بكن تو دائم

ای كودك مهربان                Ē             دوستت دارم همچو جان

خورشید گرم و روشنی                 Ē            همیشه در قلب منی

     امروز کارت عالی بود             Ē               اشکالی در آن نبود

  ای کودک مودب              Ē              دفترت هست مرتب

1، 2، 3، ستاره              Ē                     کارت ایراد نداره

شكوفه های رنگارنگ                  Ē                     خسته نباشی،ای قشنگ

از تنبلی جدایی                Ē               ای هدیه ی خدایی

كارت شده چه بهتر              Ē           ای گل من، تاج سر

فرشته بهشتی     Ē                         امروز سریع نوشتی

یادت نره خط كشی                   Ē               فردا حتما بكشی

برگه نَكَن دوباره               Ē                     از دفتر بیچاره

خلاقی و مهربون               Ē                  همیشه اینطور بمون

ماهی نوشت تو دریا                     Ē     آفرین و مرحبا

آسمان پر ستاره                     Ē                 مشقت نظیر نداره

دانا و پر توانی                                        Ē    ای كودك ایرانی

پسر (دختر) خوب و نازم            Ē              به دیكته ات می نازم

نون و پنیر و پسته                Ē                مشقت به دل نشسته

ای پسر (دختر) نازنین               Ē                 بهت می گم آفرین

ای گل توی كلاس                  Ē            زیبا هستی مثل یاس

بارون میاد ریز ریز             Ē             اول بخوان بعد بنویس

یك گل شادابی تو                Ē                آفتاب و مهتابی تو

به مثل یك ستاره               Ē                نور از مشقت می باره

برف میاد دونه دونه          Ē                 پسرم (دخترم) درس می خونه

مورچه نوشت روی خاك         Ē                قشنگ نوشتی و پاك

پسر خوب و نازم              Ē                به دقتت می نازم

جمله های قشنگی                     Ē                    با واژه ها تو ساختی

درست خواندی تو قرآن           Ē                   ای كودك مهربان

امروز كارت عالی بود              Ē                اشكالی در آن نبود

ای كودك مودب              Ē             دفترت هست مرتب

1، 2، 3، ستاره                 Ē            كارت ایراد نداره

آفریدی افتخار             Ē               برای چندمین بار

نون و پنیر و پسته             Ē           كارت به دل نشسته

خلاقی و مهربون             Ē            همیشه اینطور بمون

به دوستت دادی یاری             Ē         عالی كردی همكاری

                                 گوشه برگه هایت               Ē                 برگه های كتابت    

 چكار كنیم صاف بشه      Ē                قشنگ و زیبا بشه

گلم باید بدونه                Ē               كه خط های زمینه    

 می كنه كمكش تا             Ē                   خطش بشه نمونه

نوشتی آرام و خوب            Ē              حالا شدی تو محبوب

كمی تلاش بیشتر              Ē               هستش برات مفیدتر

یادت نره خط كشی      Ē             فردا حتما بكشی

فرشته بهشتی             Ē               آخر وقت نوشتی؟

فرشته بهشتی                Ē              بی حوصله نوشتی؟

فرشته بهشتی                  Ē               خسته بودی نوشتی؟


فرزندم از اینکه از عهده ی انجام این کار برآمده ای خوشحال شدم .

عزیزم با ذوق و سلیقه ای که در تو می بینم توانایی زیبانویسی را داری (یا بهتر از این باشی)

پیداست که برای انجام این کار تلاش نموده ای یا ننموده ای .

خوشحالم که برای حل مسائل ریاضی ، کوشا بوده ای یا هستی .

فرزندم وقتی دقت تو را در درس یا تکالیف می بینم خوشحال می شوم یا از تلاش تو لذت می برم .

پسرم ! توانایی انجام آزمایش های علوم را داشتی ، توانایی تو را در انجام آزمایش ها دیدم ، موفق باشی

دختر خوبم ! شما به تمام اهداف در جمع و تفریق های اساسی در حد مطلوب دست یافته ای .

این طور به نظر می رسد که در درس ....  مشکل داری . امیدوارم که با انجام فعالیت ها در منزل یا تمرین و تکرار تلاشکنیم تا موفق گردی . موفقیت در زمینه ی درس نیاز به تمرین داردتمرین کن ، تمرین کن ، تمرین کن .

پسر خوب و عزیزم در دیکته نیاز به تمرین بیشتر داری . امید است در این زمینه تلاش کنی تا موفق گردی .

از اینکه امروز موفق شدی خوشحالم

پشتکار و تلاش شما می تواند در موفقیت و پیروزی مؤثر باشد .

بهتر است در زمینه .... کوشش بیشتری بکنی تا موفق گردی .

از اینکه مهارت لازم برای حل مسئله داری خوشحالم .

از توانایی به کارگیری دانش تو عزیزم ابراز شادی می کنم .

عزیزم لازمه ی پیشرفت خواستن است .

دلبندم هرگز کاری را که امروز می توانی انجام دهی به فردا موکول نکن .

خوشحالم که شرکت فعال در گروه و درس و مدرسه داری.

پسرم : کسانی موفق می شوند و موفق باقی می مانند که تلاش و تمرین داشته باشند.

 

از دیدن نقاشیت لذت بردم، اما سعی کن مرتب تر رنگ کنی.

از اینکه هر روز پیشرفت می کنی خوشحالم.

 توانایی تو در دیکته بهتر شده، سعی کن اینطور بمانی.

امروز موفق شدی دیکته ات را بدون غلط بنویسی. بهتر است کلماتی که دور آنها را خط کشیده ام زیبا تر بنویسی.

 تمرینات ریاضی را درست حل کردی، فقط سعی کن اعداد را زیباتر بنویسی.

  در نوشتن به معنای کلمه هم توجه کن.

فرزند خوبم، از خط زیبایت لذت بردم.

پسر (دختر) نازم، هزار آفرین به تو كه مشقت را زیبا نوشتی.

آفرین به تو كه تكالیفت را بدون اشكال و كامل انجام دادی.

پسرم (دخترم) تحقیق شما جالب و خواندنی بود.

آفرین پسرم در نوشتن تكالیف دقت كامل داشتی.

پسر (دختر) خوبم، سعی كن جواب سوال ها را با دقت و خوانا بنویسی.

از اینكه رونویسی شما هر روز بهتر می شود خوشحالم.

تلاش شما قابل تقدیر است.

از اینكه اشتباهات قبلی را تكرار نكردی و كلمات را با دقت و درست نوشتی خوشحالم.

خوشحالم كه خوش خط نوشتی ولی اگر دقت كنی، دندانه ها را جا نمی اندازی.

صد آفرین دختر (پسر) باهوشم، اگر كمی حواست را جمع می كردی تشدید ها را جا نمی انداختی.

از دیدن نقاشیت لذت بردم، اما سعی كن مرتب تر رنگ كنی.

از اینكه هر روز پیشرفت می كنی خوشحالم.

توانایی تو در دیكته بهتر شده، سعی كن اینطور بمانی.

امروز موفق شدی دیكته ات را بدون غلط بنویسی. بهتر است كلماتی كه دور آنها را خط كشیده ام زیبا تر بنویسی.

تمرینات ریاضی را درست حل كردی، فقط سعی كن اعداد را زیباتر بنویسی.

در نوشتن به معنای كلمه هم توجه كن.

دخترم (پسرمسركش یادت نره چون معنای كلمه عوض می شود.


منبع: معلمان فردا




طبقه بندی: توصیفی،
برچسب ها: انواع بازخورد، بازخوردهای توصیفی، ارزشیابی طرح توصیفی، نمره گذاری، چگونه بازخورد بنویسیم، ارزشیابی مستمر، پوشه کار دانش آموز،
[ یکشنبه 9 آذر 1393 ] [ 10:59 ب.ظ ] [ f شهبازی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ


باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ایم تحویل دهیم ...
خواه با فرزندی خوب...
خواه با غنچه ای سرسبز...
خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی...
خواه با متن یا نوشته ای ...
یا اندکی خوبی و مهربانی ...
و اینکه بدانی...
حتی اگر یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است.
این یعنی تو موفق بوده ای

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب


اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

دریافت كد دعای فرج


استخاره آنلاین با قرآن کریم


  • ایکس باکس | قالب بلاگ اسکای | اس ام اس دون